"Ezer baj közt is boldog, Aki nem csügged el." (265. dicséret)

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Komlói Református Gyülekezet

Református címer

Légifelvételek Komlóról      

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük honlapunkon, amelyen a komlói református közösség életét, programjait mutatjuk be.

Honlapunk egyben meghívó is minden látogató számára Isten szeretetébe és Jézus Krisztus evangéliumának megismerésére.

Istentiszteleteinket meghallgathatja az Istentiszteletek hanganyaga 2020 menüpontnál.

Urunk áldását kérjük életére és szeretteire.


   Áldás, békesség!

(A Pécsi REFI 1.b-sei ezzel köszöntötték Anyák napján anyukájukat, nagymamáikat)

2021-05-02 Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Ézsaiás próféta könyve 43,1-7
Textus: Ézsaiás próféta könyve 46,3-4
Téma: Anyák napja

Hirdetések:

Ezután is lesz templomi (fizikai) istentiszteletünk a szokásos rendben, a szórványokban is, betartva a járványügyi előírásokat.

Csütörtökön bibliaóra a gyülekezeti teremben és Skype-on.

A Budapest-Északi Református Egyházmegye esperese - megbízott esperesünkként - meg fogja látogatni gyülekezetünket. Kisebb tavaszi takarításra jelentkezőket várunk!

Hirdetjük az adakozást, tudva hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Bankszámlaszámunk a honlapon és Facebook-on megtalálható. Az utaláson kérjük jelezni, hogy Egyházfenntartói járulék vagy Adomány Isten dícsőségére. Adakozni készpénzben is lehet a gondnokasszonynál.

Az igehirdetés meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga 2021.

menüpontnál.

"Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat Krisztus-Jézusban, a mi Urunkban."

Ámen

(Kép: refmateszalka.hu)

2021-04-25 Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Máté evangéliuma 6,9-13
Textus: Máté evangéliuma 9,10
Téma: A Mi Atyánk

Hirdetések:

Május 2-tól lesz templomi (fizikai) istentiszteletünk a szórványokban is.

Hirdetjük az adakozást, tudva hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora!"

Ámen

(Kép: Tudasfaja.com)

2021-04-18- Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Máté evangéliuma 6,5-15
Textus: Máté evangéliuma 6,6
Téma: Az imádság

Hirdetések:

Május 2-tól lesz templomi (fizikai) istentiszteletünk, április 25-én még on-line tartjuk
Május 6-tól részt lehet venni (fizikailag is) a Bibliaórán, addig Skype-on tartjuk

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat Krisztus-Jézusban, a mi Urunkban." Ámen

 

2021.04.11 - igét hirdet Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Pál levele a rómaiakhoz 12,1-21.
Textus: Máté evangéliuma 6,1-4.
Téma: Az adakozásról - másképp, mint eddig. (Nagyon másképp.)
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

Hirdetések:
Hirdetjük az adakozást, tudva hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Bankszámlaszámunk a honlapon és Facebook-on megtalálható. Az utaláson kérjük jelezni, hogy Egyházfenntartói járulék vagy Adomány Isten dícsőségére. Adakozni készpénzben is lehet a gondnokasszonynál.

 

Áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánunk!

 

2021.04.04 - A Húsvét vasárnapi Úrvacsorás on-line istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Lukács evangéliuma 24,1-12.
Textus: Lukács evangéliuma 24,13-35.
Téma: A megértés története.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

Hirdetések:
További értesítésig on-line istentiszteleteket tartunk. Csütörtökön on-line bibliaóra Skype-on 17 órától.
Hirdetjük az adakozást, tudva hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Bankszámlaszámunk a honlapon és Facebook-on megtalálható. Az utaláson kérjük jelezni, hogy Egyházfenntartói járulék vagy Adomány Isten dícsőségére. Adakozni készpénzben is lehet a gondnokasszonynál.

"Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él." /János 11,25/


A nagypénteki áhitatot itt lehet meghallgatni, megtekinteni.
Magyarpolányi Kálvária
Krisztus feltámadott,

Kit halál elragadott;

Örvendezzünk, vígadjunk,

Krisztus lett a vígaszunk,

Alleluja!

Ha ő fel nem támad,

Nincs többé bűnbocsánat,

De él, ezért szent nevét,

Zengjük ő dicséretét,

Alleluja!

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Örvendezzünk, vígadjunk,

Krisztus lett a vígaszunk.

Alleluja!

(185. ének)

Virágvasárnap(Jézus bevonulása Jeruzsálembe)

2021.03.28 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Az apostolok cselekedetei 14,1-20
Textus: Máté evangéliuma 21,1-9
Téma: Mélységek és magasságok az ember életében.

Nagyhéti alkalmak:

Csütörtökön: on-line bibliaóra Skype-on 17 órától.
Pénteken: bűnbánati alkalom, a gyülekezet web-oldaláról letölthető
Húsvét vasárnap: Úrvacsorás istentisztelet Skype-on és a honlapra feltöltve.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Szeret minket az Úr, azért nincs még végünk. Minden reggel megújul, nagy az Ő irgalma." Ámen

 


(Cosimo Rosselli - Hegyi beszéd - Wikipédia)

2021.03.21 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Lukács evangéliuma 6,27-36
Textus: Máté evangéliuma 5,43-48
Téma: Legyünk-e tökéletesek?

Hirdetések:
Megérkeztek a Mai igék. A gondnokasszonytól lehet kérni, aki ha szükséges, el is viszi.
A zsinat meghosszabbította az on-line istentiszteletek idejét 28-ig. Aki Skype-on szeretné követni élőben az istentiszteletet, kérjük, jelezze a lelkipásztornak.
Csütörtökön on-line bibliaóra Skype-on 17 órától.

Hirdetjük az adakozást, tudva hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Bankszámlaszámunk a honlapon és Facebook-on megtalálható. Az utaláson kérjük jelezni, hogy Egyházfenntartói járulék vagy Adomány Isten dícsőségére. Adakozni készpénzben is lehet a gondnokasszonynál.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat Krisztus-Jézusban, a mi Urunkban." Ámen

 


(Pál apostol ábrázolása a katalóniai orcaui freskón - Wikipédia)

2021.03.14 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Pál levele a rómaiakhoz 12,9-21
Textus: Máté evangéliuma 5,38-42

"Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat Krisztus-Jézusban!"

Hirdetések:
Jövő héten még biztosan on-line istentisztelet lesz.
Csütörtökön on-line bibliaóra Skype-on 17 órától.
Hirdetjük az adakozást, tudva hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Maradjon az úr a gyülekezet őriző pásztora!" Ámen

 

2021.03.07 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció - Mózes második könyve 20,7:
"Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét!"

Textus - Máté evangéliuma 5,33-37:
"Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek: "Ne szegd meg esküdet, hanem teljesítsd az Úrnak, amit esküvel fogadtál!" Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: sem az égre, mert az Isten trónusa, sem a földre, mert az lábainak zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa; de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajszáladat sem teheted fehérré vagy feketévé. Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van."

Téma: Az eskü és az átláthatóság

Hirdetések:

- A következő két héten nem lesz fizikai istentisztelet, de az istentiszteletet megtartjuk Skype-on. Aki részt szeretne venni ezen, kérjük jelezze a lelkipásztorunknak.

- A következő két hétben ifit sem tartunk.
- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on. Aki részt szeretne venni, jelezze telefonon a lelkipásztornak.
- Hirdetjük az adakozást, melyet átutalással a gyülekezet számlájára: OTP Bank 11731063-20095352, vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet fizetni.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

Istennek népe, "Áldjon meg téged az ÚR és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az ÚR az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az ÚR az ő arcát tereád, s adjon tenéked békességet." (Mózes negyedik könyve)

 


(Annibale Carracci:
Krisztus és a szamáriai asszony 1597 körül)

2021.02.28 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: János evangéliuma 4,1-24
Textus: Máté evangéliuma 5,31-32

Hirdetések:
Csütörtökön alternatív bibliaóra Skype-on és élő részvétellel 17 órától.
Hirdetjük az adakozást, tudva hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk." Ámen

(János evangéliuma 4.24.)

 
A hegyi beszéd(Idősebb Pieter Bruegel - 1598)

2021.02.21 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: János evangéliuma 8,1-11

"Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ."

Textus: Máté evangéliuma 5,27-30

Hirdetések:

A múlt héten, 19-én utolsó útjára kísértük Hamzau Relu atyát, Komló katolikus plébánosát. Hordozzuk imádságunkban a gyászolókat!

Múlt csütörtökön már volt alternatív bibliaóránk Skype-on és élő részvétellel. Jövő héten is ilyenen lehet résztvenni 17 órától.
Hirdetjük az adakozást, tudva hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen távol van az ég a földtől, olyan messze veti el tőlünk bűneinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt."   Ámen

(Zsoltárok könyve 103.)

 
Máté apostol(Jusepe de Ribera festménye, 1632)

2021.02.14 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Máté evangéliuma 5,21-22
Textus: Máté evangéliuma 5,23-26

Hirdetések:

2021. február 9-én délután meghalt Komló katolikus plébánosa, Hamzau Relu atya. Hordozzuk imádságunkban a gyászolókat!

- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on és élő részvétellel.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

"A szeretet nem jutalom, hanem gyógyszer." (Böjte Csaba)

 


2021.02.07 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Pál levele a galatákhoz 4,1-7
Textus: Máté evangéliuma 5,17-20

Téma: A törvény jelentése és betöltése.

Hirdetések:

2021. február 7-től a megszokott időben, 9h30-kor istentisztelet a templomban, személyes részvétellel, a szórványokban is.

A templomi istentiszteleteken kérjük betartani a járványügyi szabályokat: helyes maszkviselet, kézfertőtlentésa bejáratnál, megfelelő távolságtartás kötelező.

- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on. Aki részt szeretne venni, jelezze telefonon a lelkipásztornak.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.

 


(Máté evangéliumának görög kézirata)

2021.01.31 - Igét hirdet Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Máté evangéliuma 24.3-14
Textus: Máté evangéliuma 24.45-51

Téma: Az utolsó idők.

Hirdetések:

2021. február 7-től a megszokott időben, 9h30-kor istentisztelet a templomban, személyes részvétellel, a szórványokban is.
A templomi istentiszteleteken kérjük betartani a járványügyi szabályokat: helyes maszkviselet, kézfertőtlentésa bejáratnál, megfelelő távolságtartás kötelező.

- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on. Aki részt szeretne venni, jelezze telefonon a lelkipásztornak.
- Hirdetjük az adakozást, melyet átutalással a gyülekezet számlájára: OTP Bank 11731063-20095352, vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet fizetni. Hordozzuk a gyülekezetet szívünkben anyagilag is.
Lelkipásztorunk záró szavai: "Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat Krisztus-Jézusban! Ámen."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.
 


(Anthony Van Dyck: Sámson és Delila)

2021.01.17 - Igét hirdet Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: A bírák könyve 16.4-22
Textus: A bírák könyve 16.22:
"Sámson haja azonban megint nőni kezdett azután, hogy levágták."

Téma: Ha életünk, hitünk külső formáit feladjuk, akkor az általuk hordozott tartalom is elvész.

Hirdetések:
- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on. Aki részt szeretne venni, jelezze telefonon a lelkipásztornak.
- Pénteken kisértük utolsó útjára Lujzi nénit, Schmidt Ferencné született Nagy Lujza testvérünket; ma a gyászolókért imádkoztunk.
- Jövő héten kiderülnek az ökumenikus imahét alkalmai, melyeket honlapunkra és a fb oldalunkra is fel fogunk tenni.
- Hirdetjük az adakozást, melyet átutalással a gyülekezet számlájára: OTP Bank 11731063-20095352, vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet fizetni.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.
Továbbra is az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora! Isten velünk!
 

Nagy Péterre emlékezünk:

A komlói évek ... ahol elvásott a vörös csillag

Sokan búcsúztak el tőle az elmúlt hetekben. Nekünk nehéz volt az írás, az emlékezés. Túlságosan fájt. Most szeretnénk mi is megemlékezni arról, hogy mit tett Komlón, ahol alkotó erejének teljében 20 évet töltött.
Komlón a fiatalabb nemzedék így hívta: Nagy Péter. Nem tiszteletes úr vagy Péter, hanem így is szólították: NAGY PÉTER. Sokszor, sok helyen elmondta, hogy amikor Komlóra került és első este kinézett az ablakon, egy nagy vörös csillag nézett vele szembe az erőmű épületének tetejéről. Először elszomorodott, majd felszívta magát és ezt gondolta: "Én ezt a csillagot három nap alatt zsebre vágom." Sikerült. Munkásságával, életével, nagyobb és fényesebb csillag lett a városban. Egy építőmester.

 

2021.01.10 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: A bírák könyve 16.1-3
Textus: Máté evangéliuma 6.33:

"De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek."

Hirdetések:
- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on. Aki részt szeretne venni, jelezze telefonon a lelkipásztornak.
- Elhunyt Schmidt Ferencné született Nagy Lujza testvérünk. Lujzi néni temetése pénteken lesz 13 órakor a komlói temetőben. Hordozzuk imádságainkban az ő gyászolóit.
- Hirdetjük az adakozást, melyet átutalással a gyülekezet számlájára: OTP Bank 11731063-20095352, vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet fizetni.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.
Továbbra is az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora!

Isten velünk!
 

2021 - Boldog új évet gyülekezetünk minden tagjának!

2021.01.03 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: A bírák könyve 15.9-20
Textus: Máté evangéliuma 5.5:

"Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet."

Hirdetések:
- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on. Aki részt szeretne venni, jelezze telefonon a lelkipásztornak.
- Ifi alkalom vasárnap délutánonként.
- Hirdetjük az adakozást, melyet átutalással a gyülekezet számlájára: OTP Bank 11731063-20095352, vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet fizetni.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2021. menüpontnál.
Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora!

 
 

2020.12.26 - Karácsony másodnapja. Az úrvacsorás istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Máté evangéliuma 2,1-12.
Textus: Királyok második könyve 6,8-23.
Hirdetések:
- Karácsony után továbbra is on-line alkalmak lesznek
- Szomorúan hirdetjük, hogy az elmúlt hetekben itthagyta a földi létet gyülekezetünk több tagja:
- Sütő Imre
- Schmidt Ferencné Lujzi néni
- Szabó Istvánné Kardos Irén - temetése 29-én 14 órakor lesz a komlói temetőben
- volt lelkészünk, Nagy Péter - temetése 28-án 14 órakor Budapesten lesz. A szertartás élőben követhető a
Budapest-Budafoki Református Egyházközség honlapján.
Isten adjon vigasztalást nekünk a gyászban és a veszteségben, és adjon nekünk bizonyosságot az ige szava:
"Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él." /János 11,25/

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.12.25 - Karácsony első napja. Az úrvacsorás istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Lukács evangéliuma 2,1-11.
Textus: János evangéliuma 1,9-13.
Téma: a kiszolgáltatottságban is velünk lévő Isten.

Hirdetések:
- Karácsony másodnapján úrvacsorás istentisztelet a 65 év alattiaknak
- Karácsony után továbbra is on-line alkalmak lesznek
- Szomorúan hirdetjük, hogy az elmúlt hetekben itthagyta a földi létet gyülekezetünk több tagja:
- Sütő Imre
- Schmidt Ferencné Lujzi néni
- Szabó Istvánné Kardos Irén - temetése 29-én 14 órakor lesz a komlói temetőben
- volt lelkészünk, Nagy Péter - temetése 28-án 14 órakor Budapesten lesz. A szertartás élőben követhető a
Budapest-Budafoki Református Egyházközség honlapján.
Isten adjon vigasztalást nekünk a gyászban és a veszteségben, és adjon nekünk bizonyosságot az ige szava:
"Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él." /János 11,25/

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

"Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.

És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták:

>Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.<"

(Lukács evangéliuma 2,10-14)
"  

Nagy Pétertől
december 28-án délután 14 órakor vesznek búcsút az Új Köztemetőben (1108 Budapest, Kozma utca. 8-10.).
A szertartást a járványügyi előírások betartása mellett, szűk családi körben tartják, online közvetítéssel, mely a
Budapest-Budafoki Református Egyházközség honlapján
élőben követhető. Az elhunyt életéről hálaadó istentisztelet keretében később fognak megemlékezni.

 


 

A Pécsi Református Kollégium időszaki kiadványa, a REFIRMUS decemberi száma
Nagy Péterről,
a Kollégium egyik alapítójáról, megálmodójáról emlékezik meg a 4. oldalon.

 

A Magyarországi Református Egyház és Bogárdi Szabó István megemlékezése itt olvasható.

 

A Budapest-Budafoki Református Egyházközség megemlékezése itt nézhető meg.

 

A REFIRMUS decemberi száma 12. oldalán
Pintérné Lázok Orsolyával,
a Nagyharsányi Általános Iskola vezetőjével készült interjú, aki Nagy Péter tanítványa, gyülekezetünk tagja volt. 2020-ban ő kapta meg a Magyarországi Református Egyház Zsinata által alapított Makkai Sándor díjat.
A kitüntetést olyan pedagógusoknak adják, akik a református nevelési eszmények gyakorlatba való átültetését segítik.

2020.12.20- Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése

Lekció: A bírák könyve 15.1-8.
Textus: János első levele 4.9-10:

"Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért."

Téma: A szeretet: a gyerek és a felnőtt.

Hirdetések:
Advent idején továbbra is csak on-line istentiszteletek lesznek. Amennyiben nem jönnek újabb szigorítások Karácsonyig, akkor az ünnepi alkalmakat a következőképpen szeretnénk megtartani:
- Szenteste csak on-line istentisztelet lesz
- Karácsony első napja: Úrvacsorás istentisztelet a templomban a nyugdíjasok, 65 év felettiek számára
- Karácsony másodnapja: Úrvacsorás istentisztelet a fiatalabb korosztály számára
- Szórványokban a szokásos ünnepi rend szerint lesznek az istentiszteletek
- 27-én nem lesz istentisztelet, on-line meghallgathatóak az ünnepi istentiszteletek

A templomi istentiszteleteken kérjük betartani a járványügyi szabályokat: helyes maszkviselet, kézfertőtlentés, megfelelő távolságtartás kötelező.

- Jövő héten nem lesz bibliaóra.

Hirdetjük az adakozást, melyet átutalással a gyülekezet számlájára:
OTP Bank 11731063-20095352,
vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet fizetni. Ez utóbbi szándékát kérjük, előre jelezze telefonon lelkipásztorunknak. Telefonszám: 30-632-3796.

Fájdalommal tudatjuk, hogy Sütő Imre testvérünk megtért teremtőjéhez. Adjon az Isten örök nyugodalmat neki, és szeretteinek Isten akaratában megnyugvást.

Az igehirdetés meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga 2020.

menüpontnál.

Az Úr legyen mindannyiunk őriző pásztora!

 


Csütörtökön eltávozott mennyei hazájába

Nagy Péter,

aki 20 éven át lelkipásztorunk volt.

Isten adjon vigasztalást mindannyiunknak.

Segítsen nekünk örömet találni,

megtalálni a helyünket az ő távozása után is.

A Magyarországi Református Egyház és Bogárdi Szabó István megemlékezése itt olvasható.

A Budapest-Budafoki Református Egyházközség megemlékezése itt nézhető meg.

2020.12.13 - Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése

Lekció: A 33. zsoltár.
Textus: Pál levele a filippiekhez 4,4:

"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! "

Téma: Hogyan örüljünk, ha fáj?

Hirdetések:

Advent idején továbbra is csak on-line istentiszteletek lesznek. Amennyiben nem jönnek újabb szigorítások Karácsonyig, akkor az ünnepi alkalmakat a következőképpen szeretnénk megtartani:

- Szenteste csak on-line istentisztelet lesz
- Karácsony első napja: Úrvacsorás istentisztelet a templomban a nyugdíjasok, 65 év felettiek számára
- Karácsony másodnapja: Úrvacsorás istentisztelet a fiatalabb korosztály számára
- Szórványokban a szokásos ünnepi rend szerint lesznek az istentiszteletek
- 27-én nem lesz istentisztelet, on-line meghallgathatóak az ünnepi istentiszteletek

A templomi istentiszteleteken kérjük betartani a járványügyi szabályokat: helyes maszkviselet, kézfertőtlentés, megfelelő távolságtartás kötelező.


Az igehirdetés meghallgatható az

Istentiszteletek hanganyaga 2020.

menüpontnál.

 

Mély fájdalommal tudatjuk,

bár felfogni még mi sem tudjuk, hogy gyülekezetünk

volt lelkipásztora,


Nagy Péter


ma este hazament Mennyei Atyjához.

Neki öröm és megkönnyebbülés,

nekünk óriási veszteség.

Isten vigasztalását kérjük azokra,

akik szerették és gyászolják.
 

El Greco: Angyali üdvözlet
(Szépművészeti Múzeum)

2020.12.06 - Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése

Lekció: A bírák könyve 14,10-20.

Textus: A bírák könyve 14,4a.

A téma a reménység, ami azt jelenti, hogy az életemnek van értelme és célja.

Hirdetések

Advent idején továbbra is csak on-line istentiszteletek lesznek. Amennyiben nem jönnek újabb szigorítások Karácsonyig, akkor az ünnepi alkalmakat a következőképpen szeretnénk megtartani:

- Szenteste csak on-line istentisztelet lesz
- Karácsony első napja: Úrvacsorás istentisztelet a templomban a nyugdíjasok, 65 év felettiek számára
- Karácsony másodnapja: Úrvacsorás istentisztelet a fiatalabb korosztály számára
- Szórványokban a szokásos ünnepi rend szerint lesznek az istentiszteletek
- 27-én nem lesz istentisztelet, on-line meghallgathatóak az ünnepi istentiszteletek

A templomi istentiszteleteken kérjük betartani a járványügyi szabályokat: helyes maszkviselet, kézfertőtlentés, megfelelő távolságtartás kötelező.
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.11.29 - Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése

Lekció: A bírák könyve 14,1-9.

Téma: A bírák könyve 14,4.

A téma a külsőségek és a tartalom viszonya.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

(Holman Hunt: Jézus az ajtónál állva- Az ajtó)

2020.11.22 - Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése

Lekció: A bírák könyve 13.

Téma: A bírák könyve 13,5.

A téma a kiválasztottság - minek látjuk, tehernek vagy lehetőségnek.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

A következő hetekben egy új sorozat indul Sámsonról a bíráról, a hősről, aki sok nagy dolgot, de rosszat is tett, dicsőséges és megalázott is ,több kudarca volt, mint sikere - a hősről, aki olyan hős volt, mint mi, aki képes volt felállni, amikor más már azt gondolta, vége ...


Gondolatok a járványról, az emberi kapcsolatokról, a bezártságról, ami lehetőséget ad a vátozásra, hogy ne úgy menjünk ki, mint ahogy bejöttünk.

(Idézetek az igehirdetésből).2020.11.15 - Görgey Etelka lelkipásztor igehirdetése

Lekció: Jeremiás Siralmai 3, 1-24

A lekció szövegét és az igehirdetés rövid kivonatát itt olvashatod.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

A járvány idején csak virtuális istentiszteletek, bibliaórák vannak, melyek elérhetőek honlapunkon és fb-n. Csütörtökön 17 órakor Bibliaóra Skype-on keresztül.
Aki részt szeretne venni jelentkezzen.

A Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé választotta Balog Zoltánt.
Isten áldását kérjük szolgálatára.

Az egyházi ingatlanaink fenntartására s a lelkészi fizetés biztosítására - a járvány idején is - hirdetjük az adakozást, melyet átutalással a gyülekezet számlájára:
OTP Bank 11731063-20095352,
vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet fizetni. Ez utóbbi szándékát kérjük, előre jelezze telefonon lelkipásztorunknak.
Telefonszám: 30-632-3796. Az Úr legyen mindannyiunk őriző pásztora!
 

Corona       Ismét online térbe költözik egyházunk

Szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat - kéri a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége.

További értesítésig nem lesz élő istentisztelet, de vasárnaponként az igehirdetés meghallgatható lesz honlapunkon.
Bibliaóra csütörtök öttől skype-on, amihez lehet csatlakozni lelkipásztorunknál (egorgey a skype név).
 
2020.11.08

Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Pál levele a rómaiakhoz 8.
Textus: Pál első levele a korinthusiakhoz 13.13:

"Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.
1. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! Gyermeki, nagy hitet kérni taníts! Indítsd fel szívemet, Buzduljon fel, neked Gyűjteni lelkeket! Kérni taníts!

2. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! Lélekből, lelkesen kérni taníts! Üdvözítőm te vagy, Észt, erőt, szívet adj. Lelkeddel el ne hagyj! Kérni taníts!

3. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! Gyorsan elszáll a perc: kérni taníts! Lásd gyengeségemet, Erősíts engemet, Míg diadalt nyerek: Kérni taníts!

4. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! Jézus, te visszajössz: várni taníts! Majd ha kegyelmesen Nézed az életem: Állhassak csendesen. Hinni taníts!

(479. dicséret)
 
2020.11.01 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: A zsoltárok könyve, 90. zsoltár
Textus: A példabeszédek könyve 10.7:

"Az igaznak az emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz."

Az elmúlt két év halottaira emlékeztünk  -    "...és vezess az örökkévalóság útján!" (A zsoltárok könyve 139.):
 

- Nyári Sándorné sz. Simon Rózália
- Dr. Szakács Dezső
- Cserhalmi Csaba
- Ignácz Andrásné sz. Palotás Irén
- Kovács Ilona
- Szabó Béláné sz. Kázmér Katalin
- Bitter István
- Murber Józsefné
- Kamper Gyuláné sz. Macsuka Erzsébet
- Berger Józsefné sz. Kósa Irén
- Jobbágy Kálmán
- Sebestyénné Menyhérd Erika
- Buckert Jakabné sz. Dalmadi Borbála
- Péter Margit sz. Kiss Margit
- Banizs Józsefné
- Horváth Mihály
- Lengyel Titusz
- Kázmér Miklós
- Lázok László Endre
- Madarász Imréné sz. Asztalos Katalin
- Kiss Józsefné sz. Kovács Etel
- Kovács Károly
- Babits Zoltánné sz. Rácz Tünde
- Pintér Gábor
- Búzási Antalné sz. R. Balogh Julianna
- Papp Sándorné sz. Rigó Éva

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 
2020.10.25 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Téma: Amikor nem akarunk látni
Textus: János evangéliuma 9.41:

"Jézus ezt mondta nekik: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök."

Hirdetések:
- Csütörtökön 17 órától bibliaóra Skype-on. Aki részt szeretne venni, jelezze telefonon a lelkipásztornak.
- Hosszított Ifi alkalom ma este, holnap délig.
- Püspök és esperes választás lesz egyházunkban, ez a keddi presbiteri gyűlés témája.
- A járvány miatt nem lesz közös alkalom a három protestáns egyházközösség számára a Reformáció emléknapján.
- November elsején az istentisztelet után megemlékezés a katolikus templom előtt, melyen lelkipásztorunk fog imádkozni.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 
Csak benned, csak benned nyugszik meg szívem,
Csak benned, csak benned nem félek már.
Csak benned, csak benned rejtőzöm szüntelen,
Mert Jézus te vagy kősziklám.

Csak tőled, csak tőled kaphatok gyógyulást,
Csak tőled, csak tőled remélek jót.
Csak tőled, csak tőled nyerek feloldozást,
Mert Jézus te vagy megváltóm.

Csak érted, csak érted keresztem felveszem,
Csak érted, csak érted mozdul szívem,
Csak érted, csak érted terheim vállalom,
Mert nálad van mind Jézusom.
2020.10.11 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Pál második levele a korinthusiakhoz 5.1-8.
Textus: Pál második levele a korinthusiakhoz 5.16-17:

"Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.."

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2020.
menüpontnál.
 
2020.10.04 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: János evangéliuma 11.1-3; 11-44.
Textus: János evangéliuma 11.21:

"Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem."

Lázár(Magyar Kurír)

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 
2020.09.27 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Sámuel második könyve 18.24 - 19.9.
Textus: Sámuel második könyve 19.1:

Absolon(Weltchronik_Fulda)

"A király megrendült, és sírva ment föl a kapu fölötti helyiségbe. Miközben ment, ezt mondogatta: Fiam, Absolon! Fiam, fiam, Absolon! Bárcsak én haltam volna meg helyetted, fiam, fiam, Absolon!"

A téma a gyász volt, és az, hogy a gyász és a sírás nem gyengeség.

Hirdetések:
- 25-én, pénteken kisértük utolsó útjára Papp Sándorné született Rigó Éva testvérünket. Nyugalma legyen békés!
- Fóris Györgyné presbiterünk az elmúlt héten részt vett a Presbiteri Szövetség gyűlésén, melynek témája Az adakozás volt. Az egész napos áhitat, gondolkodás együtt imádkozás vezérigéi:
Malakiás próféta könyve 3.10; Pál második levele a korinthusiakhoz 9.6-8; János evangéliuma 3.16.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.09.20 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.
Lekció: Márk evangéliuma 9.14-29.
Textus: Márk evangéliuma 9.24:
"A fiú apja azonnal felkiáltott: Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!."

Hirdetések:

2020.09.11: Búzási Antalné R. Balog Juliánna testvérünktől búcsúztunk a komlói temetőben. Nyugodjék békében!
2020.09.11 17h: Ifi foglalkozás. Sütemények felajánlását is szeretettel várjuk!
2020.09.24 - 17h: Bibliaóra Skype-on keresztül. Részvételi szándékát kérünk jelezze a komlo@reformatus.hu e-mail címen.
2020.09.25 - 13h: Papp Sándorné Rigó Éva testvérünk temetése. Nyugalma legyen áldott!
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.09.13 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Mózes második könyve 20.4-5-6.
Textus: Pál levele a rómaiakhoz 12.17-21:
"Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: "Enyém a bosszúállás, én megfizetek" - így szól az Úr. Sőt "ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére". Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat."

Hirdetések:

2020.09.17. - 17h30: - "KRÍZIS: PROBLÉMA VAGY LEHETŐSÉG" - A Révész házaspár előadása a Színház- és Hangversenyteremben, a Komlói Baptista gyülekezet szervezésében.
2020.09.17 - 18h: A bibliaórát mostantól újra Skype-on keresztül tartjuk.
A skype-os bibliaóra a gyülekezet Facebook oldaláról kattintással elérhető, amennyiben a Skype-ot előzőleg telepítették a gépre/okostelefonra.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

A koronavírus járvány miatt a családi istentisztelet szeptember 20-án elmarad.

A vasárnapi istentiszteletet a szokott időben, 9h30-kor tartjuk.

Kérjük testvéreinket, hogy az istentisztelet alatt a maszkot folyamatosan viseljék.
 

2020.09.06 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: János evangéliuma 12.20-33.
Textus: János evangéliuma 12.24:
"Bizony, bizony, mondom nektek: ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz."

Hirdetések:

2020.09.06. - 11h: "Szárba szökkenő jövőnk" - közreműködnek a felekezetek lelkészei és a Komlói Szent Borbála Óvoda óvodásai
2020.09.11. - 13h: Buzási Antalné született R. Balog Julianna temetése a komlói temetőben. Testvérünk 92 évesen hagyta itt a földi létet. Nyugodjon békében!
2020.09.17. - 17h30: - "KRÍZIS: PROBLÉMA VAGY LEHETŐSÉG" - A Révész házaspár előadása a Színház- és Hangversenyteremben, a Komlói Baptista gyülekezet szervezésében.
2020.09.20: Családi istentisztelet, mindenkit szeretettel várunk!
Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.08.30 - Az istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Lekció: Ezékiel próféta könyve 37.1-14.

Textus: János evangéliuma 11.23-27:

"Jézus ezt mondta neki: Feltámad a testvéred! Márta így válaszolt: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.08.23 - A konfirmációs, Úrvacsorás istentiszteleten

igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor,
Pál levele a rómaiakhoz 9.16 szerint:

"Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené."

Konfirmáló ífjaink: Kolovics Levente, Geri Levente és Pintér Péter.

Konfirmációs hitvallásuk itt tölthető le.

A képeket itt és a Képgalériában nézheted meg.

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.
 

2020.08.21 - A mágocsi gyülekezeti napon igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Pál első levele a korinthusiakhoz 12.12 szerint.
A gyülekezeti nap témája: A fiatal generációk helye és feladata az egyházban. A lelkészasszonynak az x, y, z generációkról szóló előadása után elbeszélgettünk arról, hogyan lehetne a fiatal generációkat bevonni gyülekezetünk, egyházunk életébe.

Képek megtekinthetőek itt. Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

2020.07.19 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor.

Az istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült Iordache Valentina. Isten áldja meg a keresztelő családot!

Képek megtekinthetők itt.

Lekció: Pál első levele a korinthusiakhoz 9.24-27. Textus: Pál levele a filippiekhez 3.13-14:

"Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért."

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2020.
menüpontnál.

Sajnálattal hirdetjük hogy testvéreink, Sebestyén Zoltán és Sebestyénné Magyar Szilvia, valamint Bence fiúk elköltöznek városunkból, elmennek gyülekezetünkből. Isten áldása legyen további életükön új otthonukban!

 


2020.06.01 - A Pünkösd másodnapi istentiszteleten igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor

Lekció: Az apostolok cselekedetei 2,42-44.

Textus: Máté evangéliuma 6,31.

Téma: Kincsek, avagy mitől lesz valam(k)i igazán fontossá.


A járványügyi változásokra és könnyítésekre tekintettel, a higiéniai szabályok betartásával külön kelyhes úrvacsorát tartottunk.

Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.
 


(Krakkó - Mária templom - oltár)
2020.05.31 - Pünkösdvasárnapi istentisztelet

A járványügyi változásokra és könnyítésekre tekintettel, a higiéniai szabályok betartásával külön kelyhes úrvacsorát tartunk.

Aki nem tud résztvenni az istentiszteleten, kövesse a debreceni református Nagytemplomból közvetített pünkösdi istentisztelet útmutatásait és a húsvétkor már gyakorolt "online vezetésű" úrvacsorát vegye otthonában.

Debrecenből pünkösdvasárnap délelőtt 11 órakor felvételről közvetít istentiszteletet a Duna Televízió.

A komlói református istentiszteletet annak végeztével tesszük fel honlapunkra.
Meghallgatható lesz az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.
 
2020.04.12

Húsvét vasárnapi istentiszteletünkön

igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor

Görgey Etelka

Az igehirdetés meghallgatható az
Istentiszteletek hanganyaga 2020.
menüpontnál.

Lukács evangéliuma 24.1-10. alapján:"A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket.

A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét.
Amikor emiatt tanácstalanul álltak, íme, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában.

Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: Miért keresitek a holtak között az élőt?

Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza: megmondta nektek még Galileában, hogy az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszíttetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia.

Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más, velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak."
 
Feltámadás
 

Virágvasárnap, a minket egyszerűen szeretni, nem meghódítani akaró Isten érkezése

2020.04.05 - Igét hirdetett Görgey Etelka lelkipásztor, Máté evangéliuma 21.1-5. alapján.

"Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus előreküldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján."

Az igehirdetés meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga 2020. menüpontnál.

 

Kedves Látogatók, kedves Testvérek!

A mindannyiunk által ismert helyzet miatt sajnos nyilvános istentiszteleteket egyelőre nem tudunk tartani. Az is nagyon valószínű, hogy még a húsvéti alkalmak is elmaradnak a járvány miatt, sőt, a járvány a számítások szerint éppen azokban a napokban fog hazánkban igazán kiteljesedni. Ebben a sosem tapasztalt, sok stresszt és félelmet hordozó időszakban még a szokásosnál is nagyobb szükség van arra, hogy támaszt keressünk és nyújtsunk egymásnak.

Ezért továbbra is lesz minden vasárnap honlapra feltöltött istentisztelet, csütörtökönként pedig délután 5-től skype-on bibliaórát tartunk, illetve bárkinek, aki felhív, a rendelkezésére állok lelki beszélgetésre, lelkigondozásra a 30/632-3796-os számon, illetve chatben, videohívásban, vagy ahogy igény lesz rá.

A Messengeren Görgey Eta néven vagyok fenn, a skype-on egorgey a felhasználónevem. A skype-os bibliaóra a gyülekezet Facebook oldaláról lesz kattintással elérhető, amennyiben persze a Skype-ot előzőleg telepítették a gépre/okostelefonra.

Emellett szeretnék kérni mindenkit, hogy keressük egymást rendszeresen telefonon, interneten keresztül, különösen azokat, akik egyedül élnek. Ne maradjon senki "ember" nélkül. Mert Isten ugyan mindig velünk van, de nem mindig vagyunk képesek arra, hogy jelenlétét megtapasztaljuk, átéljük - ezért szükségünk van egymásra. Dietrich Bonhoeffer, a német mártír-teológus szerint "a legtöbb, amit a másik embernek adhatunk, a meghallgatás". Most van rá időnk és lehetőségünk. Ajándékozzuk meg egymást magunkkal -- a fülünkkel, a figyelmünkkel, a nyitottságunkkal! És mire vége lesz a járványnak, mindannyian többek lehetünk, mint most vagyunk.

Új, érdekes út lehet ez mindannyiunk életében. Te rálépsz-e?

Szeretettel:

Görgey Etelka (Eti)

  
Magyar termék
Magyar termék           Vásároljunk magyar terméket!


©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |