"Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened!" (Ézsaiás 41,10.)

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Komlói Református Gyülekezet

Református címer

Légifelvételek Komlóról      

Komlói Református Templom

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük honlapunkon, amelyen szeretnénk a komlói református közösség életéről, programjairól tájékoztatást adni.

Honlapunk - kívánságunk szerint - egyben meghívó is minden látogató számára Isten szeretetébe és Jézus Krisztus evangéliumának megismerésére.
Köszönjük, ha a honlapunk böngészése közben esetleges észrevételeit, javaslatait, ima kéréseit e-mail-ben elküldi nekünk. Urunk áldását kérjük életére és szeretteire.

   Áldás, békesség!

A Komlói Református Egyházközségnek jelenleg nincs állandó lelkésze.
Ezért olyan lelkészt keres, aki a szolid anyagiak mellett is ambiciózus, gyülekezetet építő szolgálattal hálálja meg a gyülekezet szeretetét.
Olyan lelkészek nyomdokaiba léphet, mint Vízaknai Tamás, Nagy Péter és Kis László.

Érdeklődni lehet Ferencz Lajosné gondnokasszonynál - telefon: 70 384 2458.
 

2018.01.07
Igét hirdetett Kis László helyettes lelkész Máté evangéliuma 5.43-48. szerint.
A mai istentiszteleten letette az esküt az újonnan megválasztott presbitérium.

Presbiteri eskütétel

Megemlékeztünk Szűcs Sándor testvérünkről, aki 15 éve távozott el közülünk. Szeretettel köszöntöttük családja tagjait.
A Pécsi Református Kollégiumban Iskolanyitogató nyílt napokat szerveznek óvódások és szüleik részére január 10-én, február 18-án és március 13-án d.u. 5 órakor. Minden érdekeltet szeretettel várnak. Részletek itt olvashatók.

 
2017.12.22 - Gyermekkarácsony
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." - János 3/16.
Isten így szeret minket, hogy legdrágább kincsét, Fiát, elküldte közénk, hogy megmentsen minket. Ennek fényében átértékelődnek mindazok az események, amelyeknek részesei vagyunk. Formál , formáljuk, és formálódunk. Ez volt gyermekkarácsonyunk alapigéje
. Egy játékkal kezdődött, melyet a gyerekek írtak, a szokásos nyári tábortűznél előadott jelenethez. És karácsonyra kiforrta magát. Egy kiközösített kislány történetét mutatják be, aki az ismert bibliai ige által megért valamit. A megértés folytatása a megbocsájtás. Társai hitetlenkedve látják reakcióit, majd szégyenkezve kérnek bocsánatot.
Nagy ajándék Isten igéjének értése. Azt kívánom, hogy minél többet együtt legyünk, és vágyjunk az ige megismerésére. Köszönöm a munkatársak áldozatos munkáját, a szülők támogatását, és a gyülekezet szeretetét.

Áldott, Békés Új Évet!
Fadgyas Éva
Képek megtekinthetők itt.
 

2018.01.21-ig tart nyitva a kaposvári Seuso-kincsek kiállítás

Gyülekezetünk autós kirándulást szervez a kiállítás megtekintésére. Jelentkezni lehet a gondnokasszonynál.

Seuso

A Seuso-kincs ezüstedényei saját koruk művészetének csúcsdarabjai. Ez a különleges eszmei és anyagi értékkel bíró műtárgyegyüttes, mielőtt méltó helyét elfoglalná a Magyar Nemzeti Múzeumban, hat vidéki múzeumban is bemutatkozik. Kaposvár a harmadik állomása ennek a reprezentatív kiállítás sorozatnak.
A kiállításban 14 nagyméretű ezüstedény látható, melyek össztömege 68,5 kg. Az ezüstműves remekművek saját korukban összesen 2040 solidust érhetettek. Ez azért is meghökkentő, mivel a 4. században egyetlen solidusból 350 liter búzát vagy 109 liter bort lehetett vásárolni! A Seuso-kincset két, ételek tálalására szolgáló nagyméretű lapos tál, két további tálaló és valószínűleg dísztálként is használt tál, egy mosdáshoz használt mély tál és két hozzá tartozó, geometrikus díszítésű kancsó, továbbá egy dionüszoszi ábrázolásokkal, egy állatalakokkal és egy görög mitológiai ábrázolással díszített kancsó alkotja. Két vödör, egy illatszeres tégelyek tárolására szolgáló doboz, valamint egy amfora is része az együttesnek. A kincseket a 4. század utolsó évtizedeiben vagy az 5. század elején rejthették el, feltehetően egy háborús konfliktus elől menekülve. /Szerző: Benke Róbert, S. Kovács Zoltán/

 
Karacsony
 
Mágocsi hittantábor - 2017.07.03-07.


Áldás Békesség!

"Ébredj ember!"- szólt és megszólalt az ének, az idén is megszervezett Mágocsi hittantáborunkban júliús 03-07-ig, ahol 23 gyermek vett részt.

Ezt énekeltük

A nagy reformátorok: Luther Márton, Kálvin János, Károli Gáspár életén keresztül beszéltünk arról, hogy elsősorban Isten kijelentett igéje volt hatással életükre... A teljes beszámolót itt olvashatod.

A tábori élet képeit itt nézheted meg.
 
Istennek hála május végére elkészült a mágocsi gyülekezeti ház felújítása, amelyre az Emberi Erőforrás Minisztériumától nyert pályázati pénzből kerülhetett sor. Képek a felújításról itt láthatók.
 

2017.05.08


Anyák napi ünnepség


Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor.
Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.
 
Áldott Húsvétot!
 
Virágvasárnap

2017.03.15 - Ünnepi istentisztelet


Igét hirdetett Molnár Imre lelkipásztor Márk evangéliuma 9.2-13. szerint.


Az istentisztelet meghallgatható az Istentiszteletek hanganyaga menüpontnál.

 
 
  
Épült Isten dicsőségére, Gályarabok emlékére

Vizaknai Tamásné, Kató néni visszaemlékezései a templomépítésről, s az azt megelőző évek küzdelmeiről

Igaz, csak életem és életünk negyven évéről írhatok, arról, ahogy minket hordozott az Úr. Abból is kiemelve egy-egy eseményt és úgy, ahogy azt én éltem át. Ezek: Komló városa, a gyülekezet, férjem harcai a templom építéséért és a vallásszabadságért.

Hiányos lesz, mint az emlékezetem, de szívemben hálával gondolok mindarra, amit átéltünk, és kívánom, hogy ez a kis írás azokban is hálát és bíztatást ébresszen, akik olvassák, mert: "Az Istennél semmi sem lehetetlen" - Lukács 1:37.

Teljes szöveg >>
Kálvin emlékévek

A Magyarországi Református Egyház a világ összes református egyházával együtt Kálvin János (1509-1564) születésének 500. évfordulóját ünnepli 2009-ben. Az MRE Zsinata a Kálvin Bizottság javaslatára úgy döntött, hogy a nagy jelentőségű évforduló ünneplését meghosszabbítja 2014-ig, Kálvin halálának 450. évfordulójáig. Ennél fogva a következő esztendők egyházunk életébe Kálvin emlékévek 2009-2014 néven fognak bevonulni.

Magyar termék
Magyar termék           Vásároljunk magyar terméket!


©2008 Komlói Református Gyülekezet | webmester: Molnár Hajnalka |